Apr 14, 2017

Dark Matter

Interferencije stvarnosti
Pojmljive i nepojmljive, dostupne osjetilima i nedostupne, spoznajne i nespoznatljive stvarnosti, susreću se, dodiruju i preklapaju ne samo kroz procese i zakone prirode - misli, mašta i osjećaji bezgranično su polje međuprožimanja raznih njenih oblika i razina, sve do tamne tvari. Objedinjuje li ih ona i sabire sve zajedno kao kruna svih nepoznanica? Nebrojene manifestacije samo jedne jedine stvarnosti?


Od najsićušnijih mogućih sastojaka poput struna i čestica, do ovoida kao piktograma svemira - Onkraj crteža pojedinačnim prizorima i doživljajima iscrtava nedjeljivost i sveukupnost prirode.
Vrtložne strukture nevidljivog kretanja, um, svijest i težnja kao neka od ishodišta vitalnosti i kreativnosti, jer znamo još iz kvantne mehanike da svojim promatranjem djelujemo na ponašanje čestica. Princip života srodan i evoluciji - na primjer, razvoju prilagodbi kod životinja prethodi težnja/potreba.

Žica ocrtava granice materijalnog kubičnog prostora i briše ih istovremeno vrtlogom čestica - kretanjem kroz materiju. Punina i praznina samo su percepcijske odrednice.

Od barem dva pogleda u Sobi s pogledom, možda su oba iluzije, dok stvarnost skriva neki treći.
Svjetlost zvijezda i dubina neba stanje je duha, sloboda je već i svijest o njoj, pa i ako je fizički prostor bez mogućnosti izlaza - zatvor bez vratiju - kada je pogled u prostranstvo svijeta samo rupa u stropu kroz koju ulazi svjetlost i možda nečiji pogled. Pogled  udvostručen u odrazu, jer podnica zatvora krije ogledalo, pretvarajući ga u područje beskraja nebeskog svoda.
Paralelna iz Paralelna iscrtava svoje obrise umanjenih proporcija, kao što je i ona iscrtana od ideje do materijalizacije i kao što možda u paralelnoj stvarnosti od te točke nadalje život teče umnožen - paralelno ili pak u nekom drugom mogućem smjeru.
Uzbudljiva je pomisao na takva multipliciranja svemira, na potencijalnu brojnost pravaca gibanja, kao što je uzbudljiva ideja da i sebe iznova stvaramo kao što se stvara skulptura i da ista stvaralačka moć vrijedi i za život.
Onkraj crteža
180 x 276 x 224,8 cmNo comments:

Post a Comment