Sep 18, 2013

X
Published my novel - X.

Publisher:      Durieux
Bookstores:   Agm, Profil Mozaik,
                    Moderna vremena, 
                    Školska knjiga,
                    Superknjižara
Locations:      Croatia - Zagreb, Pula,
                     
Rijeka, Split, OsijekFrom the synopsis:
X is a novel about transformation, written in the first person in the form of diary.
Transmission of life directly into text, bare, without restraint, without decorating, provides an insight into the emotions, often very strong ones. In such writing, life is decreased to reduction because of rejection of all that is not the most important by emotional key. The most important is just what excites, intrigues, has intimate meaning, just what imprints symbols deep into consciousness and subconsciousness.
X is a novel about the creation and the nature of creation enrolled in the DNA code - the sign of infinity - eight.


X is the symbol from a dream, but the dream is reflected into reality.
X is a character that runs throughout the novel expanding its meanings.
X is a secret, X is the annulment,  negation. X is unknown, X is a cross if we rotate its arms, X is the intersection of opposites, X is a chromosome in the DNA, and in the end - in internal transformation X bends its tentacles into ∞.
Objavljen je moj roman - X.

Izdavač:    Durieux
Knjižare:   Agm, Profil, Školska knjiga, Moderna vremena, Superknjižara
Lokacije:   Zagreb, Pula, Rijeka, Split, Osijek


Iz sinopsisa:
X je roman o transformaciji, pisan u prvom licu u formi dnevnika.
Prenošenje života neposredno u tekst, ogoljeno, bez zadrške, bez ukrašavanja, pruža uvid u emocije, često vrlo snažne. Takvim pisanjem život je sveden na redukciju zbog odbacivanja svega onog što nije najbitnije po osjećajnom ključu. Najbitnije je samo ono što uzbuđuje, intrigira, ima intimno značenje, samo ono što utiskuje simbole duboko u svijest i podsvijest. 
X je roman o stvaranju i prirodi stvaranja upisanoj u DNK kod - znak beskonačnosti - osmicu.


X je simbol iz sna, ali san se reflektira na stvarnost.
X je znak koji se provlači cijelim romanom proširujući svoja značenja. 
X je tajna, X je poništenje, negacija. X je nepoznanica, X je križ ako mu zakrenemo krakove, X je križanje suprotnosti, X je kromosom unutar DNK, i na kraju – unutarnjom preobrazbom X zavija svoje krakove u ∞.Kritike:

http://www.booksa.hr/kolumne/ljubav-u-doba-facebooka
http://www.vecernji.hr/kultura/nisam-ambiciozna-nisam-ljubomorna-zanima-me-ljubav-clanak-619633


Prodaja:
http://www.durieux.hr/shop.asp
http://www.superknjizara.hr/index.php?page=knjiga&id_knjiga=88257
http://www.profil-mozaik.hr/x/PR/142867No comments:

Post a Comment